rederijkerij

Programma Publieksdag

WAT en WANNEER? Publieksdag REDERIJKERS ZEELAND op zaterdag 6 oktober 2018 WAAR? Slot Oostende, Singelstraat 5, 4461 HZ, Goes WAT KOST HET? Entree € 5,- PROGRAMMA: 14.00 Opening door wethouder André van der Reest 14.10 Weten en niet weten: rederijkers op Zuid-Beveland (Arjan van Dixhoorn) 14.30 Refrein Matthias van der Straten (Bart Ramakers) 14.45 Drie […]

(61) Transcriptielustrum

Werkgroep Paleografie in Zeeland De nieuwsbrief van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland 1 besteedde in juli van dit jaar aandacht aan het 5-jarig bestaan van de Werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ). De werkgroep heeft bij het Zeeuws archief een aantal eigen pagina’s met uitgebreide informatie over zijn werkterrein. 2 In die vijf jaar is er al flink […]

Publieksdag Rederijkers 2018

Goes zaterdag 6 oktober Het is weer zover. De projectgroep Rederijkers Zeeland houdt in Goes op 6 oktober in de ochtend haar jaarlijkse bijeenkomst met in de middag vanaf 14.00 uur voordrachten voor het publiek. De optredens bestaan uit lezingen, muzikale intermezzo’s en toneelopvoeringen. Geplaatst door Jan van Loo op 5 september 2018.  

(60) Waar haalde de duivel zijn zout?

In 1927 presenteert Jan Gessler de vondst van een viertal fragmenten van een Limburgs Antichristspel (het Maastrichts Paasspel), aangetroffen in de rug van een boekband in Luik. 1 Het handschrift, de gebruikte taal en het aangetroffen watermerk leiden tot een datering van rond 1430. 2 Een van de fragmenten verdient onze speciale aandacht. Fragment C […]

(59) Een merkwaardig toneelstuk in Hulst

Volgend jaar verschijnt het jubileumnummer ter viering van het 250-jarige bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Daarin staat ook een artikel over een merkwaardig toneelstuk dat opgevoerd zou worden in Hulst in 1776. Een klein tipje van de sluier wordt in het navolgende alvast opgelicht. De titel van het toneelspel luidt: Jeremias. Hekel […]

(58) Nieuwe bronnen

De hieronder beschreven bronnen worden ook geplaatst op de pagina Schatkamer van onze website. Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Het genootschap werkt aan het uitbreiden van zijn toegankelijkheid. Het blad Archief is al geruime tijd te raadplegen via de tijdschriftenbank van Zeeland. De website https://kzgw.nl/ van het genootschap ziet er modern uit en geeft informatie […]

Behoud oud archief Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft haar oud archief, bestaande uit het oud archief van Terneuzen en het oud archief van Axel, jarenlang verwaarloosd. De gemeente wil de komende jaren een inhaalslag maken en meent dat overplaatsing van het complete oud archief naar Middelburg daarvoor een goede oplossing is. Dit mag niet gebeuren! Historisch netwerk Oud-Terneuzen is […]