Blazoen

(38) Wapenborden in Sluis

Aanleiding In de bibliotheek van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden (hs. 372) is een ‘Beschrijving der afbeelding der 5 geschilderde vierkante borden van Rhetorica, hangende op de Verbodskamer voor de schouwe te Sluis’. Een daarvan draagt het jaartal 1598, een ander 16… (de andere cijfers zijn uitgesleten). – Deze borden zijn niet meer […]

(36) De rederijkers van Hengstdijk

Alleen het blazoen “Aan de rederijkers van Hengsdijk tenslotte herinnert alleen nog een blazoen (…..). Het blazoen is overigens het enige bewijs van het bestaan van een rederijkersgilde in dit dorp”, aldus Meertens in 1943 in zijn overbekende Letterkundig Leven in Zeeland.1 (Zie voor de afbeelding van het blazoen hieronder.) Inmiddels zijn er gelukkig wat meer gegevens […]

(34) Het blazoen van de Kapelse rederijkerskamer De Wijngaartranke nader bekeken

Auteur: Bram le Clercq Over de omstandigheden waaronder in 1508 in Kapelle de rederijkerskamer De Wijngaartranke werd opgericht en over de geschiedenis van de kamer tot in de moderne tijd, is eerder gepubliceerd 1. Van der Woude geeft in zijn beknopte geschiedenis van de kamer ook een beschrijving van het blazoen waaronder de kamer actief […]