Boschkapelle

(37) Snippers 03

Digitale bronnen Digitale bronnen is een databank van/via de Koninklijke Bibliotheek. In de linkerkolom kan er achtereenvolgens gefilterd worden op: thema (bijv. filosofie, religie), type bron (bijv. catalogi, naslagwerken), materiaalsoort (bijv. krant, handschrift) en beschikbaarheid. In de rechterkolom staan in alfabetische volgorde de verschillende databanken vermeld Op dit moment zijn dat er 272! Op de website […]

(4) Francies Desaunois

Chirurgijn in Boschkapelle Of Francies Joseph Desaunois een rol heeft gespeeld in het culturele leven van het Boschkapelle uit de 18e eeuw zal moeten blijken uit de bestudering en analyse van zijn nagelaten gedichten en liederen (zie Familie Desaunois). Minstens even interessant is het gegeven dat hij chirurgijn was in een plaats als Boschkapelle, want hij […]