Databanken

(37) Snippers 03

Digitale bronnen Digitale bronnen is een databank van/via de Koninklijke Bibliotheek. In de linkerkolom kan er achtereenvolgens gefilterd worden op: thema (bijv. filosofie, religie), type bron (bijv. catalogi, naslagwerken), materiaalsoort (bijv. krant, handschrift) en beschikbaarheid. In de rechterkolom staan in alfabetische volgorde de verschillende databanken vermeld Op dit moment zijn dat er 272! Op de website […]

(27) Snippers 02

Zeeuwse tijdschriften Tijdschriften uit Zeeland zijn te raadplegen via Tijdschriftenbank Zeeland. Op de startpagina is te lezen welke tijdschriften gedigitaliseerd zijn. Jammer is dat in verband met het auteursrecht veel tijdschriften niet on line te raadplegen zijn. Voor zover dat wel het geval is, betreft dat de periode tot 1940. De rest (ook vanaf 1940) […]

(10) Schatkamer

Met dit bericht wil ik u opmerkzaam maken op de jongste pagina van onze website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/. Onder de tab Schatkamer heb ik een groot aantal bruikbare bronnen met links vermeld, die waardevol zijn om te raadplegen bij onze activiteiten en onderzoeken in verband met het Rederijkersproject Zeeland. Uiteraard ontbreekt de provincie Zeeland niet in de verwijzingen, maar het […]