Gent

(67) Een leven gewijd aan geloof en muziek

Op 25 mei 2019 is Wulfaert (Lupus) Hellinc toegevoegd aan de Wall of Fame van Museum Het Warenhuis in Axel.  In feite staat de Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen van het rederijkersonderzoek in Zeeland aan de wieg van deze gebeurtenis. De stadsrekening van Axel 1538-1539 maakt namelijk melding van een betaling van 9 gulden aan Wulfaert Helling die […]

(54) Publieksdag 2017

Rederijkersonderzoek Zeeuws-Vlaanderen Op 18 november 2017 heeft het project Rederijkersonderzoek Zeeland een publieksmiddag in Axel gehouden in Het Warenhuis, museum het land van Axel. Naast support van het museum werd de middag mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de werkgroep cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap en de provincie Zeeland. De organisatie van dit evenement lag […]

(45) Snippers 04

THOLEN Blindenbach In Snippers 03 is de collectie Blindenbach in het Zeeuws Archief te Middelburg besproken. Dit blijkt niet de complete collectie, een klein deel ervan bevindt zich in het archief van Tholen. Hiertussen bevindt zich ook wat dichtwerk van rond 1800. 1 Philibert van Borsselen Philibert van Borselen leefde van ca. 1573 – 1627. […]

(42) De strijd om de rozenhoed

Antwerpen 1496 Item ende doen te wetene dat eeniegelijck vanden geselschape die comen sullen tot onser minnelijcker feesten sal hebben eenen rijckelijcken silveren roosen hoet metter borcht van antwerpen Aldus de tekst op De Caerte die rederijkerskamer De Violiere uit Antwerpen rondstuurde ter uitnodiging tot deelname aan een rederijkerswedstrijd in 1496. 1 Op voorhand is […]

(26) Verdwenen bronnen

Risseeuw Het is 20 januari 1869 als Mr. Johannes Egberts Risseeuw, advocaat en amateur-historicus, in zijn woonplaats Oostburg overlijdt. Bij het opstellen van zijn boedelbeschrijving vindt de notaris op het kantoor van Risseeuw een partij oude boeken en papieren die volgens mededeling van de gemeentesecretaris tot het archief van de gemeente Oostburg behoorden. 1 Om […]

(22) Alfabet

Augustijn van Heringhem In de universiteitsbibliotheek van Gent bevindt zich een manuscript dat blijkens de vermelding in de Tytel in 1585 gemaakt is door Augustijn van Heringhem. Uit wat is overgeleverd (het merendeel van dit handschrift is verloren gegaan), valt te reconstrueren dat de auteur het alfabet afwerkte en daarbij een vast patroon gebruikte. Overigens […]

(18) Zeeuwse rederijkersstatuten

Dit bericht van auteur Bram le Clercq is een weergave van de presentatie die hij heeft gehouden in de Middelburgse bibliotheek op de Publieksdag op 8 november 2014. Het is een verslag van zijn eerste jaar als deelnemer in het project rederijkersonderzoek Zeeland. ############### Onderzoek statuten Zeeuwse rederijkerskamers De statuten van rederijkerskamer De Wijngaartranke die […]