Gent

(70) Soorten teksten

Het laatste nieuws Deze week hebben we voor het eerst kunnen vaststellen dat er in Zeeuws-Vlaanderen ook in Oostburg rederijkers aanwezig waren (1519-1525). Ze staan vermeld als ghesellen vanden Retorijke in de stadsrekeningen. De verwachting is dat er nog meer vermeldingen gevonden gaan worden in andere jaren. Lezing Hieronder volgt de weergave van de lezing […]

(71) Kueyten of kneyten

Naar de letter Auteur: Bram le Clercq Het statuut van de Gentse rederijkerskamer De Fonteine, opgesteld in 1448, is voor het rederijkersonderzoek een belangrijke tekst. Het is een van de oudst bekende statuten en heeft mogelijk als model gediend voor andere kamers. Voor de kamer van Kapelle staat dat wel vast. Om te kunnen bepalen […]

(67) Een leven gewijd aan geloof en muziek

Op 25 mei 2019 is Wulfaert (Lupus) Hellinc toegevoegd aan de Wall of Fame van Museum Het Warenhuis in Axel.  In feite staat de Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen van het rederijkersonderzoek in Zeeland aan de wieg van deze gebeurtenis. De stadsrekening van Axel 1538-1539 maakt namelijk melding van een betaling van 9 gulden aan Wulfaert Helling die […]

(54) Publieksdag 2017

Rederijkersonderzoek Zeeuws-Vlaanderen Op 18 november 2017 heeft het project Rederijkersonderzoek Zeeland een publieksmiddag in Axel gehouden in Het Warenhuis, museum het land van Axel. Naast support van het museum werd de middag mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de werkgroep cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap en de provincie Zeeland. De organisatie van dit evenement lag […]

(45) Snippers 04

THOLEN Blindenbach In Snippers 03 is de collectie Blindenbach in het Zeeuws Archief te Middelburg besproken. Dit blijkt niet de complete collectie, een klein deel ervan bevindt zich in het archief van Tholen. Hiertussen bevindt zich ook wat dichtwerk van rond 1800. 1 Philibert van Borsselen Philibert van Borselen leefde van ca. 1573 – 1627. […]

(42) De strijd om de rozenhoed

Antwerpen 1496 Item ende doen te wetene dat eeniegelijck vanden geselschape die comen sullen tot onser minnelijcker feesten sal hebben eenen rijckelijcken silveren roosen hoet metter borcht van antwerpen Aldus de tekst op De Caerte die rederijkerskamer De Violiere uit Antwerpen rondstuurde ter uitnodiging tot deelname aan een rederijkerswedstrijd in 1496. 1 Op voorhand is […]

(26) Verdwenen bronnen

Risseeuw Het is 20 januari 1869 als Mr. Johannes Egberts Risseeuw, advocaat en amateur-historicus, in zijn woonplaats Oostburg overlijdt. Bij het opstellen van zijn boedelbeschrijving vindt de notaris op het kantoor van Risseeuw een partij oude boeken en papieren die volgens mededeling van de gemeentesecretaris tot het archief van de gemeente Oostburg behoorden. 1 Om […]