Hengstdijk

(37) Snippers 03

Digitale bronnen Digitale bronnen is een databank van/via de Koninklijke Bibliotheek. In de linkerkolom kan er achtereenvolgens gefilterd worden op: thema (bijv. filosofie, religie), type bron (bijv. catalogi, naslagwerken), materiaalsoort (bijv. krant, handschrift) en beschikbaarheid. In de rechterkolom staan in alfabetische volgorde de verschillende databanken vermeld Op dit moment zijn dat er 272! Op de website […]

(36) De rederijkers van Hengstdijk

Alleen het blazoen “Aan de rederijkers van Hengsdijk tenslotte herinnert alleen nog een blazoen (…..). Het blazoen is overigens het enige bewijs van het bestaan van een rederijkersgilde in dit dorp”, aldus Meertens in 1943 in zijn overbekende Letterkundig Leven in Zeeland.1 (Zie voor de afbeelding van het blazoen hieronder.) Inmiddels zijn er gelukkig wat meer gegevens […]