Machabeus

(32) Ghehaelt ende vercreghen

Soms word je gewoon blij van wat je vindt in archivalia. Dat geldt ook voor de volgende post in de stadsrekeningen van Hulst: Het gaat over een betaling van dertig schellingen grooten aan Cornelis Bartelmeussen de Jonghe, Willem Booghaert en de gewone leden van de Hulsterse rederijkerskamer De Transfiguratie als tegemoetkoming voor gemaakte kosten. Zij […]