Middelburg

(48) Rederijkers in Veere tot 1590

De rekeningenboeken van de rederijkerskamer Missus Scholieren zijn bewaard gebleven vanaf het jaar 1590, veel bronnen van ouder datum zijn verloren gegaan. Toch valt er flink wat bij elkaar te sprokkelen over de jaren tot 1590, zoals hieronder blijkt. NB Het is niet bij elk jaar zeker dat het om rederijkers gaat. Die gegevens zijn […]

(47) RAMPJAAR 1672 (vervolg)

In het eerste gedeelte over de rederijkerswedstrijd in Vlissingen op 31 december 1672 zijn de 8 deelnemers van de Vlissingse kamer De Blaeu Acolye besproken. In dit vervolg is er aandacht voor de 5 Middelburgse deelnemers van de kamer Het Bloemken Jesse en de enige deelnemer van de Veerse kamer Missus Scholieren. Daarna wordt gekeken […]

(46) RAMPJAAR 1672

Feest in Vlissingen Verzuchtingen over verloren gegane archivalia vormen geen zeldzaamheid bij onderzoek naar de Zeeuwse geschiedenis. Gelukkig lukt het meer dan eens om via andere wegen toch belangwekkende informatie te vinden. Zo’n omweg is bijvoorbeeld Ne’erlandts vallende oorsaeck, en hulp-middelen tot desselfs her-stel. Aengewesen in verscheyde antwoorden: op de vrage Waerom kreeg Nederlant in […]

(32) Ghehaelt ende vercreghen

Soms word je gewoon blij van wat je vindt in archivalia. Dat geldt ook voor de volgende post in de stadsrekeningen van Hulst: Het gaat over een betaling van dertig schellingen grooten aan Cornelis Bartelmeussen de Jonghe, Willem Booghaert en de gewone leden van de Hulsterse rederijkerskamer De Transfiguratie als tegemoetkoming voor gemaakte kosten. Zij […]

(31) Evenementen

Kamers ontmoeten kamers Onze website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/ is uitgebreid met een overzicht van de interlocale contacten die de kamers uit Zeeland hadden met elkaar en met kamers elders (Vlaanderen, Brabant en de Noordelijke Nederlanden). 1 Er is gekozen voor de term evenementen, omdat er vrijwel steeds sprake is van de een of andere viering: toneel- of […]

(29) Ketelig

’t soetste soet Onlangs kwam de transcriptie gereed van de poëziebundel van Johan Boudaen Courten (JBC). 1 Deze pittige klus is geleverd door de werkgroep Paleografie in Zeeland ( PaiZ). Helaas voor de leden van de groep hebben ze daarbij de belangrijkste pagina, want met buitengewoon interessante inhoud, overgeslagen. Niet omdat ze die niet konden […]

(23) Pallas Athena

Auteur: Elsbeth den Braber Daar Pallas voester is, daar liefd’ en reden woont 78 keer. Zo vaak komt de naam van de godin Pallas of het Latijnse equivalent Minerva voor in de poëziebundel van Johan Boudaen Courten. 1 In vergelijking met het aantal keren dat andere godennamen voorkomen, bijvoorbeeld Apollo (dertien keer) en Mercurius (vijf […]