Arent Roggeveen

(47) RAMPJAAR 1672 (vervolg)

In het eerste gedeelte over de rederijkerswedstrijd in Vlissingen op 31 december 1672 zijn de 8 deelnemers van de Vlissingse kamer De Blaeu Acolye besproken. In dit vervolg is er aandacht voor de 5 Middelburgse deelnemers van de kamer Het Bloemken Jesse en de enige deelnemer van de Veerse kamer Missus Scholieren. Daarna wordt gekeken […]

(14) De kwestie Momma

Auteur: Kees Kort In het Zeeuws Archief is een portret aanwezig van Wilhelmus Momma. 1 De predikant Momma is in 1676 speelbal van een richtingenstrijd in kerk- en stadsbestuur van Middelburg. 2 Het portret is voorzien van een lofdicht op Momma, geschreven door Arent Roggeveen. 3 O! kerek van middelburgh gij siet niet dan dees […]