Bloemken Jesse

(47) RAMPJAAR 1672 (vervolg)

In het eerste gedeelte over de rederijkerswedstrijd in Vlissingen op 31 december 1672 zijn de 8 deelnemers van de Vlissingse kamer De Blaeu Acolye besproken. In dit vervolg is er aandacht voor de 5 Middelburgse deelnemers van de kamer Het Bloemken Jesse en de enige deelnemer van de Veerse kamer Missus Scholieren. Daarna wordt gekeken […]

(32) Ghehaelt ende vercreghen

Soms word je gewoon blij van wat je vindt in archivalia. Dat geldt ook voor de volgende post in de stadsrekeningen van Hulst: Het gaat over een betaling van dertig schellingen grooten aan Cornelis Bartelmeussen de Jonghe, Willem Booghaert en de gewone leden van de Hulsterse rederijkerskamer De Transfiguratie als tegemoetkoming voor gemaakte kosten. Zij […]

(31) Evenementen

Kamers ontmoeten kamers Onze website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/ is uitgebreid met een overzicht van de interlocale contacten die de kamers uit Zeeland hadden met elkaar en met kamers elders (Vlaanderen, Brabant en de Noordelijke Nederlanden). 1 Er is gekozen voor de term evenementen, omdat er vrijwel steeds sprake is van de een of andere viering: toneel- of […]

(23) Pallas Athena

Auteur: Elsbeth den Braber Daar Pallas voester is, daar liefd’ en reden woont 78 keer. Zo vaak komt de naam van de godin Pallas of het Latijnse equivalent Minerva voor in de poëziebundel van Johan Boudaen Courten. 1 In vergelijking met het aantal keren dat andere godennamen voorkomen, bijvoorbeeld Apollo (dertien keer) en Mercurius (vijf […]

(14) De kwestie Momma

Auteur: Kees Kort In het Zeeuws Archief is een portret aanwezig van Wilhelmus Momma. 1 De predikant Momma is in 1676 speelbal van een richtingenstrijd in kerk- en stadsbestuur van Middelburg. 2 Het portret is voorzien van een lofdicht op Momma, geschreven door Arent Roggeveen. 3 O! kerek van middelburgh gij siet niet dan dees […]

(9) als wij naer mijddelborch gijngen om prijs te wijnnen

In 1603 bezoeken zeven gildebroeders van de Veerse rederijkerskamer Mijssus Scholijeren de stad Middelburg om met hun collega’s van de kamer Het Bloemken Jesse een wedstrijd te houden. 1 Het rederijkersrekeningenboek van Veere maakt het enigszins mogelijk ons een voorstelling te maken van het verloop van deze onderneming. 2 De reis van Veere naar Middelburg […]