Oostburg

(26) Verdwenen bronnen

Risseeuw Het is 20 januari 1869 als Mr. Johannes Egberts Risseeuw, advocaat en amateur-historicus, in zijn woonplaats Oostburg overlijdt. Bij het opstellen van zijn boedelbeschrijving vindt de notaris op het kantoor van Risseeuw een partij oude boeken en papieren die volgens mededeling van de gemeentesecretaris tot het archief van de gemeente Oostburg behoorden. 1 Om […]

(22) Alfabet

Augustijn van Heringhem In de universiteitsbibliotheek van Gent bevindt zich een manuscript dat blijkens de vermelding in de Tytel in 1585 gemaakt is door Augustijn van Heringhem. Uit wat is overgeleverd (het merendeel van dit handschrift is verloren gegaan), valt te reconstrueren dat de auteur het alfabet afwerkte en daarbij een vast patroon gebruikte. Overigens […]