Scherpenisse

(77) Toneel in Veere

Brieven In het rekeningenboek van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren staat in 1595 de volgende post: noch gegeuen van een brief te bringen met die spelen die van de camer van scherpenisse gesonden ware.1 De kamer van Scherpenisse is de Bloeme der Kerssouwe. Er is een brief gebracht naar Scherpenisse samen met de spelen die […]

(58) Nieuwe bronnen

De hieronder beschreven bronnen worden ook geplaatst op de pagina Schatkamer van onze website. Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Het genootschap werkt aan het uitbreiden van zijn toegankelijkheid. Het blad Archief is al geruime tijd te raadplegen via de tijdschriftenbank van Zeeland. De website https://kzgw.nl/ van het genootschap ziet er modern uit en geeft informatie […]

(49) Tholen

Eén of twee kamers? De oudst bewaarde stadsrekeningen van Tholen zijn die van de jaren 1472/73, 1493/94 tot en met 1498/1499, 1538/39 en 1548/49. De vroegste rederijkersvermelding dateert van 1496/97: Geschenct den gesellen vander blauwer scuuten. 1 Het jaar erop zijn er twee schenkingen die handelen over de rederijkers: Geschenct den gesellen van de retoricke […]

(16) Rederijkers op Tholen

Deze keer gaat de aandacht uit naar de rederijkerskamers op het eiland Tholen. De aanleiding is een e-mail van de gemeentearchivaris van de gemeente Tholen, de heer F. van den Kieboom. Dankzij hem is er aan de spaarzame gegevens over deze kamers weer de nodige informatie toegevoegd en niet te vergeten, enkele prachtige foto’s van […]