Sint-Maartensdijk

(68) Sint-Maartensdijk / Goes

Sint-Maartensdijk 1575 In de oudste rekening van de domeinen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse uit 1575 van de hand van rentmeester Lambert Baken staat de volgende post1: [Rubriek:] Andere uitgaven van assignatiën Die rethorisijns van Sint-Martensdijck over die processie van den ommeganck te repareren over ’t jaer deser rekeninge twintich schellingen daer van betaelt midts dat men […]

(61) Transcriptielustrum

Werkgroep Paleografie in Zeeland De nieuwsbrief van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland 1 besteedde in juli van dit jaar aandacht aan het 5-jarig bestaan van de Werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ). De werkgroep heeft bij het Zeeuws archief een aantal eigen pagina’s met uitgebreide informatie over zijn werkterrein. 2 In die vijf jaar is er al flink […]

(49) Tholen

Eén of twee kamers? De oudst bewaarde stadsrekeningen van Tholen zijn die van de jaren 1472/73, 1493/94 tot en met 1498/1499, 1538/39 en 1548/49. De vroegste rederijkersvermelding dateert van 1496/97: Geschenct den gesellen vander blauwer scuuten. 1 Het jaar erop zijn er twee schenkingen die handelen over de rederijkers: Geschenct den gesellen van de retoricke […]

(16) Rederijkers op Tholen

Deze keer gaat de aandacht uit naar de rederijkerskamers op het eiland Tholen. De aanleiding is een e-mail van de gemeentearchivaris van de gemeente Tholen, de heer F. van den Kieboom. Dankzij hem is er aan de spaarzame gegevens over deze kamers weer de nodige informatie toegevoegd en niet te vergeten, enkele prachtige foto’s van […]