Sluis

(43) Cornelis Everaert in Sluis

Vermist en gevonden Rederijkers een saai onderwerp? Het tegendeel blijkt uit wat u hier leest: een en al avontuur. Eerder besteedden we al aandacht aan het feit dat Jan van Dale op zoek is naar een vermist werk uit 1427 dat in het archief van Sluis zou zijn. Hij schrijft in De Navorscher, 1853, 98: […]

(41) Sluis en zijn rederijkers 3

Samenvatting deel 1 + 2 Het gilde van Onze-Lieve-Vrouw der Klerken te Sluis had in de Onze-Lieve-Vrouwekerk sinds 1329 een eigen kapel. Inkomsten werden verkregen uit schenkingen en rentes. Een bijzondere erfelijke rente van de stad werd ontvangen over de Sint-Juliaansplaats. Dit gilde veranderde vermoedelijk van naam ca. 1450 in Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw. Sluis is […]

(40) Sluis en zijn rederijkers 2

Samenvatting deel 1 Het gilde van Onze-Lieve-Vrouw der Klerken te Sluis had in de Onze-Lieve-Vrouwekerk sinds 1329 een eigen kapel. Inkomsten werden verkregen uit schenkingen en rentes. Een bijzondere erfelijke rente van de stad werd ontvangen over de Sint-Juliaansplaats. In het jaar 1393 wordt deze rente uitgekeerd aan deken Janne f[ilius] Heindricx. Opmerkelijk is een […]

(39) Sluis en zijn rederijkers 1

Sint-Juliaansplaats Deze naam zal men thans op de plattegrond van Sluis vergeefs zoeken. Toch hebben we hier te maken met een eeuwenoude locatie die haar naam dankt aan het Sint-Juliaans gilde, het gilde der schippers. De plek was ook bekend als de Appelmarkt of de Fruitmarkt. Op de detailkaart uit ca. 1550 van Jacob van […]

(38) Wapenborden in Sluis

Aanleiding In de bibliotheek van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden (hs. 372) is een ‘Beschrijving der afbeelding der 5 geschilderde vierkante borden van Rhetorica, hangende op de Verbodskamer voor de schouwe te Sluis’. Een daarvan draagt het jaartal 1598, een ander 16… (de andere cijfers zijn uitgesleten). – Deze borden zijn niet meer […]

(31) Evenementen

Kamers ontmoeten kamers Onze website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/ is uitgebreid met een overzicht van de interlocale contacten die de kamers uit Zeeland hadden met elkaar en met kamers elders (Vlaanderen, Brabant en de Noordelijke Nederlanden). 1 Er is gekozen voor de term evenementen, omdat er vrijwel steeds sprake is van de een of andere viering: toneel- of […]

(25) Snippers 01

(Archief)snippers Met regelmaat komen we zaken tegen die aardig zijn om te publiceren, maar die te weinig informatie bevatten om als blog te versturen. Daarom is besloten om van tijd tot tijd met een aantal van deze (archief)snippers een bericht samen te stellen. Dit bericht bevat de eerste snippers in de reeks. Paasstijl In ons […]