Transfiguratie

(59) Een merkwaardig toneelstuk in Hulst

Volgend jaar verschijnt het jubileumnummer ter viering van het 250-jarige bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Daarin staat ook een artikel over een merkwaardig toneelstuk dat opgevoerd zou worden in Hulst in 1776. Een klein tipje van de sluier wordt in het navolgende alvast opgelicht. De titel van het toneelspel luidt: Jeremias. Hekel […]

(26) Verdwenen bronnen

Risseeuw Het is 20 januari 1869 als Mr. Johannes Egberts Risseeuw, advocaat en amateur-historicus, in zijn woonplaats Oostburg overlijdt. Bij het opstellen van zijn boedelbeschrijving vindt de notaris op het kantoor van Risseeuw een partij oude boeken en papieren die volgens mededeling van de gemeentesecretaris tot het archief van de gemeente Oostburg behoorden. 1 Om […]

(8) Mijn heere den heselpaeus

Zwieren en zwaaien, lallen en brallen zijn geneugden waaraan flink wat carnavalvierders zich de komende dagen met passie zullen overgeven. Ook Zeeuws-Vlaanderen sluit zich aan bij deze eeuwenoude traditie, al noemde men de bijbehorende activiteiten in vroeger tijden nog geen carnaval en waren er andere kenmerken. Een interessante post binnen dit kader valt te lezen […]

(1) Rederijkerskamer De Transfiguratie te Hulst

Auteur: Wilfried Brand Het oudst bekende gegeven over het opvoeren van een toneelspel in Hulst is een  uitgaafpost in de stadsrekening van 1402 betreffende  een spel van de Verrijzenis van de Heer tijdens de paasdagen. Het is echter onduidelijk of het hier een spel betreft, opgevoerd door enkele spelers, hetzij geestelijken of leken of dat we […]