Veere

(48) Rederijkers in Veere tot 1590

De rekeningenboeken van de rederijkerskamer Missus Scholieren zijn bewaard gebleven vanaf het jaar 1590, veel bronnen van ouder datum zijn verloren gegaan. Toch valt er flink wat bij elkaar te sprokkelen over de jaren tot 1590, zoals hieronder blijkt. NB Het is niet bij elk jaar zeker dat het om rederijkers gaat. Die gegevens zijn […]

(47) RAMPJAAR 1672 (vervolg)

In het eerste gedeelte over de rederijkerswedstrijd in Vlissingen op 31 december 1672 zijn de 8 deelnemers van de Vlissingse kamer De Blaeu Acolye besproken. In dit vervolg is er aandacht voor de 5 Middelburgse deelnemers van de kamer Het Bloemken Jesse en de enige deelnemer van de Veerse kamer Missus Scholieren. Daarna wordt gekeken […]

(46) RAMPJAAR 1672

Feest in Vlissingen Verzuchtingen over verloren gegane archivalia vormen geen zeldzaamheid bij onderzoek naar de Zeeuwse geschiedenis. Gelukkig lukt het meer dan eens om via andere wegen toch belangwekkende informatie te vinden. Zo’n omweg is bijvoorbeeld Ne’erlandts vallende oorsaeck, en hulp-middelen tot desselfs her-stel. Aengewesen in verscheyde antwoorden: op de vrage Waerom kreeg Nederlant in […]

(44) Adriaen Valerius

Veere Op 1 oktober 2016 houdt de projectgroep Rederijkers in Zeeland een publieksmiddag in Veere. 1 Een goede aanleiding om ook in dit blog weer eens aandacht te besteden aan Veerse rederijkers en wel aan een van de bekendste, namelijk aan Adriaen Valerius. Die bekendheid heeft hij voornamelijk te danken aan een aantal liederen uit zijn […]

(28) Johannes Rompel

Kunst der Retorica in Veere Als op 27 november 1617 de jaarrekening van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren is opgemaakt, wordt deze ondertekend door A. Valerius, Hendrick Spoormaker, Roemeijn Sterc en Joannes Rompel. Normaal gesproken is hiermee de rekening afgesloten, maar in 1617 gebeurt er in dit boek van financiën met inkomsten en uitgaven iets […]

(20) Jacob Schwartzenbach

De schilder/tekenaar Jacob Schwartzenbach is de laatste in de serie over drie Veerse rederijkers met elk een andere invalshoek. Eerst is Thomas Barbier besproken met nadruk op zijn genealogische gegevens, gevolgd door de drukker Cornelis Marinus van de Graaf met aandacht voor diens drukwerken. In deze derde aflevering zal de aandacht uitgaan naar de kunstenaarsactiviteiten […]

(17) Drukker Cornelis Marinus van de Graaf(f)

Dit blog maakt deel uit van een serie over drie Veerse rederijkers. Elk van de drie kent een andere invalshoek. Bij het eerste over Thomas Barbier (blog 15) lag de nadruk op genealogische gegevens, in het derde blog zullen de prenten van de schilder/tekenaar Jacob Schwartzenbach aan bod komen. In dit tweede blog staan de […]