Missus Scholieren

(44) Adriaen Valerius

Veere Op 1 oktober 2016 houdt de projectgroep Rederijkers in Zeeland een publieksmiddag in Veere. 1 Een goede aanleiding om ook in dit blog weer eens aandacht te besteden aan Veerse rederijkers en wel aan een van de bekendste, namelijk aan Adriaen Valerius. Die bekendheid heeft hij voornamelijk te danken aan een aantal liederen uit zijn […]

(20) Jacob Schwartzenbach

De schilder/tekenaar Jacob Schwartzenbach is de laatste in de serie over drie Veerse rederijkers met elk een andere invalshoek. Eerst is Thomas Barbier besproken met nadruk op zijn genealogische gegevens, gevolgd door de drukker Cornelis Marinus van de Graaf met aandacht voor diens drukwerken. In deze derde aflevering zal de aandacht uitgaan naar de kunstenaarsactiviteiten […]

(17) Drukker Cornelis Marinus van de Graaf(f)

Dit blog maakt deel uit van een serie over drie Veerse rederijkers. Elk van de drie kent een andere invalshoek. Bij het eerste over Thomas Barbier (blog 15) lag de nadruk op genealogische gegevens, in het derde blog zullen de prenten van de schilder/tekenaar Jacob Schwartzenbach aan bod komen. In dit tweede blog staan de […]

(9) als wij naer mijddelborch gijngen om prijs te wijnnen

In 1603 bezoeken zeven gildebroeders van de Veerse rederijkerskamer Mijssus Scholijeren de stad Middelburg om met hun collega’s van de kamer Het Bloemken Jesse een wedstrijd te houden. 1 Het rederijkersrekeningenboek van Veere maakt het enigszins mogelijk ons een voorstelling te maken van het verloop van deze onderneming. 2 De reis van Veere naar Middelburg […]

(7) Iets van Tollé (tweede deel)

In het slot van Iets van Tollé (eerste deel) zijn we gebleven bij de beweringen van Tollé dat het met de rederijkerskamer van Middelburg en de Leidse kamer De Palmboom – in tegenstelling tot die van Veere – niet goed is afgelopen. De Palmboom telt in 1753 nog 2 leden waaronder de heer Wynbeek. Dit […]

(6) Iets van Tollé (eerste deel)

Iets van Tollé zou heel goed de naam van een weblog kunnen zijn, ware het niet dat deze titel gekoppeld is aan een boekje uit 1790.1 En daarmee zijn we 200 jaar verder dan het vorige blog 1591 Een fraai begin. Wie is Tollé en wat wil hij bereiken? Henrik Antoni Tollé was predikant te […]

(5) 1591 Een fraai begin

Mededeling Deze site is gestart als Rederijkers Zeeuws-Vlaanderen. Na een paar maanden is er al de behoefte om uit te breiden naar geheel Zeeland. Met deze nieuwe lay-out mag dit bericht dan ook in dubbel opzicht als een fraai begin opgevat worden. Rekenboeck voor de Camer van Rethorica Willem Frederik Hermans heeft ooit het moment […]