Thomas Barbier

(20) Jacob Schwartzenbach

De schilder/tekenaar Jacob Schwartzenbach is de laatste in de serie over drie Veerse rederijkers met elk een andere invalshoek. Eerst is Thomas Barbier besproken met nadruk op zijn genealogische gegevens, gevolgd door de drukker Cornelis Marinus van de Graaf met aandacht voor diens drukwerken. In deze derde aflevering zal de aandacht uitgaan naar de kunstenaarsactiviteiten […]

(15) Meester Thomas Barbier

De rekeningenboeken van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren tellen zo’n ca. 400 namen, namen waarover informatie opgezocht moet worden. Er zullen mensen vermeld staan over wie niets gevonden zal of kan worden. Gelukkig bevinden zich onder de leden van rederijkerskamers altijd vooraanstaande personen uit de samenleving, dus over hen vallen altijd wel achtergrondgegevens te vinden. […]