Valerius

(44) Adriaen Valerius

Veere Op 1 oktober 2016 houdt de projectgroep Rederijkers in Zeeland een publieksmiddag in Veere. 1 Een goede aanleiding om ook in dit blog weer eens aandacht te besteden aan Veerse rederijkers en wel aan een van de bekendste, namelijk aan Adriaen Valerius. Die bekendheid heeft hij voornamelijk te danken aan een aantal liederen uit zijn […]