Wedstrijd

(12) Axelse rederijkerscultuur in de vroegmoderne tijd

De aanwezigheid en de functie van rederijkerskamers Auteur: Dries van Dixhoorn In de periode van 1450 tot 1650, maar soms ook nog tot na 1700 kwamen in een groot aantal steden en dorpen in Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland rederijkers-kamers voor. Dat geldt ook voor het deel van Vlaanderen dat nu tot Zeeland behoort en […]

(9) als wij naer mijddelborch gijngen om prijs te wijnnen

In 1603 bezoeken zeven gildebroeders van de Veerse rederijkerskamer Mijssus Scholijeren de stad Middelburg om met hun collega’s van de kamer Het Bloemken Jesse een wedstrijd te houden. 1 Het rederijkersrekeningenboek van Veere maakt het enigszins mogelijk ons een voorstelling te maken van het verloop van deze onderneming. 2 De reis van Veere naar Middelburg […]