Zeeuws-Vlaanderen

(25) Snippers 01

(Archief)snippers Met regelmaat komen we zaken tegen die aardig zijn om te publiceren, maar die te weinig informatie bevatten om als blog te versturen. Daarom is besloten om van tijd tot tijd met een aantal van deze (archief)snippers een bericht samen te stellen. Dit bericht bevat de eerste snippers in de reeks. Paasstijl In ons […]

(21) Hepelros

De Boeken der Stadsrekeningen De belangrijkste bron over de Axelse rederijkers, die we (op dit moment) hebben, zijn de stadsrekeningen. Dit houdt in dat we veel niet te weten komen over de rederijkerskamer(s), zoals hoe luidden hun statuten, hoe en waar regelden ze hun wekelijkse bijeenkomsten, welke gedichten en toneelspelen schreven ze en voerden ze […]

(19) Kraamkamer

1492-1499 Over het ontstaan van rederijkerskamers in Zeeuws-Vlaanderen weten we nog weinig. Archiefmateriaal van de kamers uit de verschillende steden, is er niet (meer), waardoor in de regel de stadsrekeningen de meest bruikbare bron zijn om te raadplegen. We gaan op kraamvisite in Axel in een poging om in de Boeken der stadsrekeningen de geboorte […]

(8) Mijn heere den heselpaeus

Zwieren en zwaaien, lallen en brallen zijn geneugden waaraan flink wat carnavalvierders zich de komende dagen met passie zullen overgeven. Ook Zeeuws-Vlaanderen sluit zich aan bij deze eeuwenoude traditie, al noemde men de bijbehorende activiteiten in vroeger tijden nog geen carnaval en waren er andere kenmerken. Een interessante post binnen dit kader valt te lezen […]

(4) Francies Desaunois

Chirurgijn in Boschkapelle Of Francies Joseph Desaunois een rol heeft gespeeld in het culturele leven van het Boschkapelle uit de 18e eeuw zal moeten blijken uit de bestudering en analyse van zijn nagelaten gedichten en liederen (zie Familie Desaunois). Minstens even interessant is het gegeven dat hij chirurgijn was in een plaats als Boschkapelle, want hij […]

(3) Sluis

Uitdagingen in Sluis In het vorige blog hebben wij een oproep geplaatst om vrijwilligers te werven die onze werkgroep komen versterken. Vooral in het westen van Zeeuws-Vlaanderen hebben wij nog mensen nodig, bijvoorbeeld rond de stad Sluis. Welke uitdagingen vinden we daar als het om de rederijkers gaat? Dat wordt vooral duidelijk als we met […]

(2) Vrijwilligers gezocht

Uw hulp is welkom Weet u wat een ezelpaus is en wist u dat Hulst een librije heeft gehad? Dat Lupus Hellinck rederijker geweest moet zijn in Axel en componist was en te beluisteren is via Spotify, dat er ook in Hengstdijk een rederijkerskamer is geweest? Dat er behalve de chirurgijn Mattheus Joseph Desaunois uit […]