Oud-Vossemeer

De Drie Koornairen

Zinspreuk: Christus is ’s mensen voedzel / ’t Coren bloyt
Patroonheilige: Sint Jan (Johannes de Doper), feestdag 24 juni
Vroegste bronvermelding: 1609 [?]
Laatst bekende bronvermelding: 1612 (blazoen)
Blazoen: 1612
Blazoen Oud-Vossemeer voorzijde
#######################################################################

Ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe: inv.nr. 111 f. 76, Resolutie van 24 juni 1609. Het originele verzoek om toneel te mogen spelen, is niet bewaard gebleven, maar het betreft hier waarschijnlijk niet de oprichting van de kamer, maar een continuatie onder voorwaarden.

Oud Vossemeer resolutie 1609

Die voorwaarden zijn dat zy hun spellen hebben te wachten In hun Exercitien van Rethorika van alle smadige schimmige vuyle ende onneerlycke woorden ook Inde selue nyet te brengen t’gene de Religie oft policie eenichsins soude mogen aengaen. De toneelopvoeringen die ze willen gaan spelen, moeten eerst ter goedkeuring aan de baljuw voorgelegd worden.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De drie Koornairen: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

Laatst bijgewerkt 30 juli 2016.

Advertenties