Vlissingen

De Blaeu Acolye

Zinspreuk: De gheest ondersoecket al
Patroonheilige: H. Anna
Vroegste bronvermelding: 1530
Laatst bekende bronvermelding: 1685

Publicaties

1563: Refereynen ende Liedekens van diuersche rhetoricienen wt Brabant, Vlaenderen, Hollant, ende Zeelant: ghelesen en ghesonghen op de Corenbloeme Camere binnen Bruessele op haer iaerlijcxe Prinsfeeste Anno XVc.Lxij. Brussel, Michiel van Hamont, 1563, ff. 12v-14v.
Zinspreuk bij de refereynen: Laet Schande berghen. Dichter onbekend.
Klik HIER voor een download.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Blaeu Acolye: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

Laatst bijgewerkt 15 januari 2017.

Advertenties