Aardenburg

Zie ook Aardenburg evenementen.

[naam onbekend]

Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 1 mei 1562
Laatst bekende bronvermelding: 1598-1599

Stadsrekeningen Middelburg (in Vlaanderen, België) 1561-1562, 3v:
‘Item betaelt Willem Everaert over drie stede cannen wijns ghepresenteert die van der Rethoricke van Ardenburch ter cause dat zij binnen deser stede speelden een batement up den meydach 1562 4 lb. 4 s.par.’

Stadsrekeningen Aardenburg 1589-1590, 17v:
‘De Rethorisienen deser stede een half zester wijns te 20 gr. den stoop naer costume: niet’

Stadsrekeningen Aardenburg 1594-1595, 13r:
‘De Retrozijne deser stede een alf zester wijns, dit jaer: niet’

Stadsrekeningen Aardenburg 1595-1596, 11v:
‘Den ghemeene subpoosten van der Rethorica een alf zester wijns, dit jaer: niet’

Stadsrekeningen Aardenburg 1597-1598, 13r:
‘De Retrozijns der voorscreven stede ghepresenteert een alf zester wijns, nu: niet’

Stadsrekeningen Aardenburg 1598-1599, 13r:
‘De retrozijnen der voerscreven stede ghepresenteert een alf zester wijns, nu: niet’

Alle citaten uit de stadsrekeningen van Aardenburg staan vermeld onder de post presentwijnen en de vermelde kosten werden geen van alle uitbetaald.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
Aardenburg, naam onbekend: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS.

Laatst bewerkt 7 januari 2017.

Advertenties