Aardenburg evenementen

Zie ook Aardenburg.
Deze pagina geeft een overzicht van de evenementen waaraan Aardenburg deelnam, die Aardenburg zelf organiseerde of die Aardenburg elders bezocht. Bij gecombineerde feesten(rederijkerswedstrijden annex schietwedstrijden) staat, indien bekend, ook de deelneming aan het schieten vermeld.

Op de pagina Evenementen staat een totaaloverzicht van de interlocale contacten van alle rederijkerskamers in Zeeland.

################################

1486 Eeklo

Esbattementen (annex schutterswedstrijd) 8 juni 28 juli in het hof van het St.-Sebastiaansgilde, thans Schuttershof)

Deelnemers: Kaprijke

Schutters: Kaprijke – Brussel (2 gilden) – Gent (2 gilden) – Aardenburg – Damme – Ieper – Brugge – Axel – Mechelen – Aalst – Sluis – Oudenaarde – Valenciennes

Prijzen Kaprijke: schoonste intrede, rhetorica
______________________________
Bron 01: Keirsbilck, G. van, ‘Letterkundig leven te Kaprijke in de vijftiende en zestiende eeuw’, Jaarboek de Fonteine, 14-15 (1964-1965), 12-13.
Bron 02: Smet, E. de, ‘De schuttersgilde van St-Sebastiaan te Eeklo, onder het oud regime’,
Ons Meetjesland
, 6 (1973), 25-37.

Bron 03: • Stadsrekeningen Eeklo, 1485-1487 nr. 34.420, 23v-25r.

################################

1562 Middelburg (in Vlaanderen)

Spelen van een esbattement

Deelnemers: Aardenburg
______________________________
Bron: Rijksarchief Gent, fonds Middelburg in Vlaanderen nr. 15, stadsrekeningen Middelburg 1561-1562, 3v.

################################

Laatst bewerkt 7 januari 2017.

Advertenties