Kapelle

De Wijngaartsranke

Zinspreuk: In godts name
Patroonheilige: De zoeten naam jezus
Vroegste bronvermelding: 1508
Laatst bekende bronvermelding: 1766
Blazoen: 1508 (1965)
Blazoen De Wijngaartranke 1965

Dit blazoen is vervaardigd in 1965 naar de tekst uit het statuut van de oprichting van de kamer in 1508. Wat daarbij misging, is in blog 34 te lezen.

Opgericht in 1508 door:

  • Hendrik van Bruellis
  • Jan Corneliszoon Brouwer
  • schoolmeester Hubrecht Jansz. vander Gois

Nog in 1766 komt in de overloper van Kapelle voor, een stuk grond van ‘Retorica gilden alhier’

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Wijngaartsranke: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

Laatst bewerkt 1 augustus 2016.

Advertenties