Reimerswaal evenementen

Zie ook Reimerswaal.

Deze pagina geeft een overzicht van de evenementen waaraan Reimerswaal deelnam, die Reimerswaal zelf organiseerde of die Reimerswaal elders bezocht. Bij gecombineerde feesten (rederijkerswedstrijden annex schietwedstrijden) staat, indien bekend, ook de deelneming aan het schieten vermeld.

Bruane 2a verwijst naar Interlokale toneel- en dichtwedstrijden in de Zuidelijke Nederlanden en Luik, 1400-1650. 1 Op de pagina Evenementen staat een totaaloverzicht van de interlocale contacten van alle rederijkerskamers in Zeeland.

1471 Veere

Battementen

Deelnemers: Reimerswaal
______________________________
Bron: Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943, 98, 112, noot 275: Stadsrekeningen van Vere, 1471: den gezellen van Reymerswale, die hier ter Vere quamen batementen spelen, gesconken twee poortcannen wijns van XX gr.

################################

1475 Bergen op Zoom

Battement (Sacramentsdag, ‘s middags op de markt voor het stadhuis)

Deelnemers: Reimerswaal – Antwerpen
______________________________
Bron 01: Caland, F., ‘De rederijkerskamer van Bergen op Zoom. Historische schets uit haren bloeitijd van 1441 tot 1561’, Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5, 70-113. Amsterdam 1886, 77.
Bron 02: Hermans, C.R., Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant, 2e stuk, ‘s-Hertogenbosch 1867, 254.

################################

1476 Dendermonde

Deelnemers: Reimerswaal
______________________________
Bron: Alph. de Vlaminck, ‘Les anciennes chambres de rhétorique de Termonde’, Gedenkschriften van de Oudheidkundige kring der stad en des voormaligen lands van Dendermonde, 8 (1900), 80.

################################

1484 Bergen op Zoom

Ommegang (Sacramentsdag)

Deelnemers: Reimerswaal
______________________________
Bron: Caland, F., ‘De rederijkerskamer van Bergen op Zoom. Historische schets uit haren bloeitijd van 1441 tot 1561’, Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5, 70-113. Amsterdam 1886, 88.

################################

1494 Middelburg

Battementen (op de ommegangsdag)

Deelnemers: VeereReimerswaal

Presentwijnen: Reimerswaal: 4 poortkannen Rijnwijn; Veere: 12 poortkannen Rijnwijn.
______________________________
Bron: Kesteloo, H.M., ‘De stadsrekeningen van Middelburg II, 1450-1499, Archief Zeeland (1881), 106.

################################

1496 Antwerpen

Landjuweel (kaart 12 maart, intrede te land op zondag 19 juni, te water op maandag 20 juni (onder andere Reimerswaal), initiatief De Violieren, 28 deelnemende kamers)

Deelnemers: Brussel (Violette, Lelie, Den Boeck) – Gent (Sint-Barbara, Fonteine, Sint-Agnete) – Leuven (Lelie, Kersouwe, Pensee, Roose) – Aalst – Mechelen (Peoene) – Oudenaarde – Herentals – Lier (Ongeleerden, Groeiende boom) – Zevekote – Kortrijk – Ieper – Oostende – Bergen op zoom – HulstAxel – Dendermonde – ReimerswaalSluis – Amsterdam – Nijvel

Uitgenodigd: Diksmuide – Veurne – Oudenburg

Prijzen Reimerswaal: 4 schalen, een zilveren Sint Lucas, een arend, een rozenhoed
______________________________
Bron 01: Bruane 2a.
Bron 02: E. Van Autenboer, ‘Een landjuweel te Antwerpen in 1496?’, Jaarboek de Fonteine, 29 (1978-1979)1, 125-150.

################################

1507 Reimerswaal

Landjuweel

Deelnemers: Middelburg – Bergen op Zoom
______________________________
Bron 01: Boxhorn, M.Z., Chroniick van Zeelandt. Middelburg 1644, I, 177.
Bron 02: Zeelands Chronyk-Almanach 1786, 1015-1016 vermeldt dat er 6 Zeeuwse kamers deelnamen.
Bron 03: Caland, F., ‘De rederijkerskamer van Bergen op Zoom. Historische schets uit haren bloeitijd van 1441 tot 1561’, Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5, 70-113. Amsterdam 1886, 100.

################################

1525 Reimerswaal

Deelnemers: Middelburg
______________________________
Bron: Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943, 77.

################################

1576 (?) Kapelle

Opvoering De Bruiloftsganger zonder feestkleed (Kapelle, De wijngaartranck; devies: In Godts name)
Deelnemers: ‘s-Gravenpolder (Fiolieren, de opvoerenden van dit stuk; devies: met deucht verwinnende) – Reimerswaal (Jentijlbloem; devies: In minnen versaemt) – Zwartewaal (Nardusbloem; devies: tot vreucht geresen) of Goes (Nardusbloem; devies: met ganscher herte) – Leiden (?) (De Witte Acoleyen; devies: lieft is tfondament) – Antwerpen (?) (Goudtbloem; devies: groeyende in deuchden )
Bijzonderheden:
1. De deelnemers aan dit evenement zijn herleid uit de inhoud van het opgevoerde stuk.
2. De gebruikte watermerken op het papier van het opgevoerde stuk dateren uit de periode 1572-1578.
3. Uit de opgesomde oorlogsdaden in het stuk kan afgeleid worden dat de tekst dateert van ná november 1576.
______________________________
Bron 01: G.R.W. Dibbets, ‘Een bruiloftsganger, een krans en politieke aktualiteit’. In: Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H.Hummelen. Onder redactie van G.R.W. Dibbets en P.M. Wackers. Wijhe 1989, p. 165-183.
Bron 02: • Boheemen, F.C. van, en Th.C.J. van der Heijden, Met minnen versaemt.De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies. Delft 1999, 202, noot 419: “Na 1576 gaan de Nardusbloem uit Zwartewaal en De Witte Acoleyen uit Leiden naar een wedstrijd te Kapelle (Zeeland)”.

################################

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Drie Korenbloemkens / De Gentylen: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

1. Bruaene, A.L. van, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650). Amsterdam 2008, 268. Het boek heeft een achttal digitale bijlagen die inmiddels niet meer beschikbaar blijken via de vermelde www.aup.nl. Geïnteresseerden kunnen hier Bijlage 2a inzien en/of downloaden. Bijlage 2a biedt een overzicht van alle wedstrijden van Vlaamse kamers in de zuidelijke Nederlanden, dat is inclusief het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Aan het overzicht is een uitgebreid notenapparaat toegevoegd. 

Laatst bewerkt 24 februari 2017.

Advertenties